Mẫu 01B-HSB: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ, ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu 01B-HSB: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ, ốm đau, thai sản, dưỡng sức là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về việc đề nghị giải quyết hưởng chế độ, ốm đau, thai sản. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Bảo hiểm Xem thêm