Mẫu 02/BTNN: Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường dùng để gửi cho các cá nhân yêu cầu bồi thường nhưng chưa đầy đủ giấy tờ. Mời các bạn tải về.
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm