Mẫu 2 - HSĐV: Phiếu đảng viên

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu 2 - HSĐV: Phiếu đảng viên 415 KB 19/08/2017 3:12:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu 2 - HSĐV: Phiếu đảng viên gồm nhiều thông tin cơ bản về người được kết nạp vào đảng. VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu phiếu đảng viên trong bài viết này.
Xem thêm các thông tin về Mẫu 2 - HSĐV: Phiếu đảng viên
Thủ tục hành chính Xem thêm