Mẫu 3D-SHĐ: Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu 3D-SHĐ: Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Thủ tục hành chính Xem thêm