Mẫu B07a-QBH: Báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu B07a-QBH: Báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN 143,3 KB 15/05/2019 11:34:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu B07a-QBH: Báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thu bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Xem thêm các thông tin về Mẫu B07a-QBH: Báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN
Bảo hiểm Xem thêm