Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức trong các đơn vị nhà nước để từ đó có thể thấy được năng lực hoạt động, lãnh đạo của viên chức mà đưa ra những hình thức kỷ luật, khen thưởng hợp lý cho từng cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu bản tự nhận xét tại đây.
Việc làm - Nhân sự Xem thêm