Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể 101,8 KB 08/10/2018 2:52:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể được ban hành theo Hướng dân số 16 của Ban tổ chức trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên. Mời các bạn tham khảo nội dung mẫu báo cáo và tải về sử dụng.
Xem thêm các thông tin về Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể
Thủ tục hành chính Xem thêm