Mẫu biên bản huỷ hoá đơn

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn 81 KB 05/03/2016 10:00:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bạn không thể tránh khỏi sai sót khi viết hóa đơn chứng từ, tuy nhiên không phải đơn giản bạn chỉ vứt bỏ nó là xong mà đi kèm với nó là một văn bản được ban hành theo quy định của Bộ tài chính để hợp thức hóa biểu mẫu trên. Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC mới đây thì việc hủy hóa đơn sẽ được thay thế bằng Biên bản thu hồi và điều chỉnh hóa đơn.
Xem thêm các thông tin về Mẫu biên bản huỷ hoá đơn
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm