Mẫu biên bản tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu biên bản tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm là mẫu biên bản được gửi lên cơ quan cấp trên về việc tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 17/2016/TT-BYT của Bộ Y tế, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Thủ tục hành chính Xem thêm