Mẫu C1-05: Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
VnDoc.com xin giới thiệu với các bạn Mẫu C1-05/NS - Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm