Mẫu C2-01a/NS: Lệnh chi tiền

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu C2-01a/NS: Lệnh chi tiền 125,5 KB 30/09/2017 8:43:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu C1-08/NS: Lệnh ghi thu ngân sách được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/3/2020. Mời các bạn tham khảo và tải về.
Xem thêm các thông tin về Mẫu C2-01a/NS: Lệnh chi tiền
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm