Mẫu C2-03/NS Giấy đề nghị thanh toán, tạm ứng trước

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
VnDoc.com xin giới thiệu với các bạn Mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm