Mẫu D05a-TS: Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu D05a-TS: Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện là mẫu bảng tổng hợp lại danh sách những người tham gia BHXH tự nguyện. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng tổng hợp tại đây.
Bảo hiểm Xem thêm