Mẫu đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm