Mẫu đề nghị duyệt chi công tác

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu đề nghị duyệt chi công tác 72 KB 02/01/2013 11:50:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu đề nghị duyệt chi công tác là mẫu bản đề nghị của cá nhân gửi tới ban giám đốc của công ty để đề nghị về việc duyệt chi công tác phí cho cá nhân tham gia công tác. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đề nghị duyệt chi công tác tại đây.
Xem thêm các thông tin về Mẫu đề nghị duyệt chi công tác
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm