Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ 79 KB 08/09/2013 9:19:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ dùng cho cá nhân dựa trên Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Xem thêm các thông tin về Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm