Mẫu đơn thuốc

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu đơn thuốc 85,4 KB 22/01/2018 7:57:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu đơn thuốc ban hành kèm theo Thông tư 52/2017/TT-BYT là mẫu dành cho những người bệnh điều trị ngoại trú. Mời các bạn tham khảo mẫu sau đây.
Xem thêm các thông tin về Mẫu đơn thuốc
Thủ tục hành chính Xem thêm