Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc được cấp lại giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp lại tại đây.
Thủ tục hành chính Xem thêm