Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường để xin được nghỉ phép. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên tại đây.
Văn bản giáo dục Xem thêm