Mẫu giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo là mẫu giấy được lập ra để đề nghị với cơ quan có thẩm quyền xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu giấy đề nghị tại đây.
Thủ tục hành chính Xem thêm