Hóa đơn bán hàng (PDF, XLS)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Hóa đơn bán hàng (PDF, XLS) 53 KB 22/01/2015 8:50:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu Hóa đơn bán hàng - Hóa đơn lẻ thường được sử dụng ở các cửa hàng lẻ, shop bán nhỏ và không do Bộ tài chính phát hành. Hóa đơn bán hàng lẻ này được sử dụng trực tiếp giữa người bán và mua hàng khi thanh toán. Mời các bạn tải mẫu hóa đơn bán hàng lẻ này về máy để phục vụ công việc kinh doanh của mình.
Xem thêm các thông tin về Hóa đơn bán hàng (PDF, XLS)
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm