Mẫu Phiếu thu

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu Phiếu thu 91,7 KB 08/11/2012 10:34:00 SA
"Phiếu thu" là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó.
Xem thêm các thông tin về Mẫu Phiếu thu
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm