Mẫu hợp đồng cung cấp chăm sóc cây cảnh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Cây cảnh được coi là một dạng hàng hóa nên cần phải có sự thỏa thuận giữa hai bên. Mời các bạn tham khảo Mẫu hợp đồng cung cấp chăm sóc cây cảnh sau đây.
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm