Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô 127 KB 14/11/2012 8:29:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu Hợp đồng thuê xe oto, thuê xe du lịch được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm các thông tin về Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm