Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ 403 KB 10/08/2017 11:05:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Sau Đại hội chi bộ, để bầu cử Bí thư, Phó bí thư, đại biểu... mọi người sẽ dùng phiếu bầu cử để thể thể hiện tính dân chủ và công bằng trong ý kiến của người tham dự.
Xem thêm các thông tin về Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ
Thủ tục hành chính Xem thêm