Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã là mẫu phiếu được lập ra để dùng đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Thi công chức - viên chức Xem thêm