Mẫu phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Phiếu điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng do thương tật, bệnh tật tái phát dùng để thống kê mức hưởng, thời gian hưởng, mức điều chỉnh mới....
Thủ tục hành chính Xem thêm