Mẫu quyết định kỷ luật viên chức

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu quyết định kỷ luật viên chức 123,8 KB 20/06/2019 11:28:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu quyết định kỷ luật viên chức là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kỷ luật viên chức. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Xem thêm các thông tin về Mẫu quyết định kỷ luật viên chức
Thủ tục hành chính Xem thêm