Mẫu quyết định thay người đại diện thực hiện ngoài tố tụng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu quyết định thay thế người thực hiện đại diện ngoài tố tụng là biểu mẫu quyết định nằm trong bộ biểu mẫu hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý kèm theo Thông tư 12/2018/TT-BTP. Mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng.
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm