Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT 127 KB 19/04/2016 10:31:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC là mẫu tờ khai thuế khấu trừ theo tháng và quý mới nhất có hiệu lực hiện nay. Mời các bạn tham khảo Mẫu 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT.
Xem thêm các thông tin về Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm