Mẫu số 02/QĐ-PTHA: Quyết định thi hành án chủ động

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số 02/QĐ-PTHA: Quyết định thi hành án chủ động là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thi hành án chủ động. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Thủ tục hành chính Xem thêm