Mẫu số 03-HC: Thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số 03-HC: Thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính là mẫu bản thông báo được tòa án nhân dân lập ra để thông báo về việc trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính cho người gửi đơn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính tại đây.
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm