Mẫu số 31/TH: Yêu cầu về việc lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành án hình sự

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số 31/TH: Yêu cầu về việc lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành án hình sự là mẫu bản yêu cầu được lập ra để yêu cầu về việc lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành án hình sự. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu yêu cầu tại đây.
Thủ tục hành chính Xem thêm