Mẫu số 32/TH: Yêu cầu lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số 32/TH: Yêu cầu lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách là mẫu bản yêu cầu được lập ra để yêu cầu về việc lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Thủ tục hành chính Xem thêm