Mẫu số 38/TG: Quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số 38/TG: Quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Thủ tục hành chính Xem thêm