Mẫu số C69-HD: Bảng tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số C69-HD: Bảng tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN là mẫu bảng tổng hợp về số phải thu BHXH, BHYT, BHTN. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Bảo hiểm Xem thêm