Mẫu số C72a-HD: Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số C72a-HD: Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Bảo hiểm Xem thêm