Mẫu số C73-HD: Giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số C73-HD: Giấy đề nghị tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH là mẫu giấy được lập ra để đề nghị về việc tạm ứng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Bảo hiểm Xem thêm