Mẫu số C74a-HD: Bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số C74a-HD: Bảng thanh toán lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, thất nghiệp là mẫu bảng được lập ra để thanh toán lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, thất nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Bảo hiểm Xem thêm