Mẫu số C92-HD: Danh sách người lao động đã được đào tạo nghề đề nghị chi trả hỗ trợ đào tạo

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số C92-HD: Danh sách người lao động đã được đào tạo nghề đề nghị chi trả hỗ trợ đào tạo là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách người lao động đã được đào tạo nghề đề nghị chi trả hỗ trợ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Bảo hiểm Xem thêm