Mẫu số C95-HD: Giấy nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số C95-HD: Giấy nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Bảo hiểm Xem thêm