Mẫu sổ dự giờ của giáo viên

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu sổ dự giờ của giáo viên 227 KB 29/10/2016 9:22:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu sổ dự giờ của giáo viên là mẫu sổ được giáo viên dùng để ghi chép lại những thông tin quan trọng trong các buổi dự giờ của giáo viên, có đầy đủ tiêu chí đánh giá buổi dạy, phiếu dự giờ...
Xem thêm các thông tin về Mẫu sổ dự giờ của giáo viên
Văn bản giáo dục Xem thêm