Mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Mẫu số S02c1–DNN: Sổ cái dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng BTC. Mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái là mẫu sổ cái được dùng cho các doanh nghiệp khi kế toán chứng từ ghi sổ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm