Mẫu số S09-DNSN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số S09-DNSN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng đầu ra là mẫu số được lập ra để ghi chép về thuế giá trị gia tăng đầu ra của doanh nghiệp siêu nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm