Mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng 77 KB
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng là mẫu sổ dùng để theo dõi thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm