Mẫu số S62-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu số S62-DN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại là mẫu sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm