Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động do Covid-19

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của các doanh nghiệp vì vậy nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự. Mời các bạn tham khảo mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động do Covid-19 sau đây.
Việc làm - Nhân sự Xem thêm