Mẫu thông báo hóa đơn điện tử cần rà soát

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu thông báo hóa đơn điện tử cần rà soát được ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm