Mẫu thông báo phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn và quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in là mẫu thông báo về việc phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân và Cục Thuế, kèm với đó là bản quyết định của doanh nghiệp về việc áp dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm