Mẫu tổng hợp các đơn vị và đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu tổng hợp các đơn vị và đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp các đơn vị và đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Thủ tục hành chính Xem thêm